Brabant Magazine

Magazine cover

Werklocaties

Bedrijven

Waar laten we onze
nieuwe bedrijvigheid?

Brabanders zijn een nijver volkje. Zo’n beetje elke
gemeente heeft een eigen bedrijventerrein. Maar de
economie verandert snel. Voor je het weet verpaupert
de ene bedrijvenlocatie, terwijl ergens anders bedrijven
schreeuwen om ruimte. De provincie doet daar samen
met gemeenten van alles aan. Door zoveel mogelijk
bestaande locaties te verbeteren en soms een nieuw
terrein aan te leggen.

Lees meer

Campus Aviolanda

Campus Metal Valley

Minder gif

De terp

Technology by MagStream Real Time Publishing