Brabant Magazine

Magazine cover

De terp

Ruimtelijke ordening

In de Overdiepse Polder, ten oosten van Raamsdonksveer, komen 8 terpen. Met daarop
boerderijen en stallen. Het werk is in uitvoering. Doel is om bij hoog water overstromingen
op andere plaatsen in de provincie te voorkomen.

Lees meer

De Noordwaard en
Volkerak-Zoommeer

Nol Hooijmaijers
Melkveehouder

Ben van den Reek
provincie Noord-Brabant

Werklocaties

DNA van Brabant

Technology by MagStream Real Time Publishing